Gratis verzending vanaf €100,-

Privacy Beleid

 

Inhoud

 1. Waarom deze privacyverklaring?
 2. Rechtsgronden
 3. Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden
 4. Bewaartermijnen
 5. Nieuwsbrieven en marketinge-mails
 6. Cookies
 7. Verwijzing naar andere websites
 8. Delen van persoonsgegevens met andere partijen
 9. Automatische besluitvorming
 10. Beveiliging
 11. Uw privacyrechten

 

1.     Waarom deze privacyverklaring?

www.slowcalendar.nl en www.mindfulmagic.nl zijn websites van Mindful Magic V.O.F (hierna: Mindful Magic). Hier vindt u de privacyverklaring van Mindful Magic. Mindful Magic is gevestigd te Rotterdam aan de Schepenstraat 75A (3039 NC) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 81852754. Wij zijn per e-mail te bereiken via hello@mindfulmagic.nl en telefonisch op +31 (0)6 53195032.

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We leggen onder meer uit waarom we uw gegevens verzamelen, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u heeft.

Wij kunnen onze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 februari 2021.

 

2.     Rechtsgronden

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

 • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Mindful Magic rusten;

De betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

3.     Redenen waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden

Wij verwerken uw gegevens voor de onderstaande doelen:

 • Om de overeenkomst met u uit te voeren, verzamelen wij de volgende gegevens op de website: NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bankgegevens en IP-adressen.
 • Indien u hiervoor toestemming geeft, gebruiken wij uw contactgegevens om u een nieuwsbrief en interessante aanbiedingen te sturen per e-mail.
 • Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor: het leveren van de producten en diensten en het op verzoek en op reguliere basis versturen van een nieuwsbrief.

 

4.     Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doelen. De persoonsgegevens worden voor een termijn van 7 (zeven) jaren opgeslagen. Indien u een account heeft aangemaakt op onze website, worden de persoonsgegevens verwijderd op het moment dat u het account verwijderd.

 

5.     Nieuwsbrieven en marketinge-mails 

U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van interessante aanbiedingen en/of onze nieuwsbrief door het contactformulier op de website in te vullen. U kunt zich op ieder moment weer afmelden voor deze mailing. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

 

6.          Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels.

Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Google Analytics

Wij maken onder andere gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Website gebruiken en hoe effectief onze advertenties bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. Deze kennis gebruiken wij om onze website te verbeteren. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

7.     Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze website.

Het kan zo zijn dat onze website links bevat naar andere websites die wij niet beheren en/of niet in eigendom hebben. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Wij raden u dan ook aan om bij bezoek van deze website hun privacyverklaring goed door te lezen, voordat u verder gaat op hun website.

 

8.     Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Uw persoonsgegevens worden ook verwerkt door bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van de overeenkomst, of bedrijven die op een andere wijze werkzaamheden voor ons verrichten. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. De verwerkers handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Ook mogen zij geen eigen verwerkingen uitvoeren op uw persoonsgegevens. U kunt hierbij denken aan de volgende verwerkers:

 1. Het webhostingbedrijf die de website beheert en verzorgt;
 2. E-maildienstverlener;
 3. Logistieke partners;

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als wij op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak gehouden zijn om uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens ook via derden, namelijk via het bestelformulier. Denk hierbij aan het geval dat iemand voor u een bestelling plaatst voor een product op onze website, om als cadeau te geven aan u.

    

9.     Automatische besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Dit is voor onze dienstverlening niet nodig.

 

10.  Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Onze website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server buiten de EER (Europese Economische Ruimte), namelijk in de Verenigde Staten .

 

11.  Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht van bezwaar. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar hello@mindfulmagic.nl of telefonisch via +31 (0)6 53195032.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Specifiek voor Google Analytics heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een handleiding geschreven voor het “privacy vriendelijk” maken van die cookies. In dat geval hoeft voor het gebruik van Google Analytics geen toestemming te worden gevraagd. Deze kunt u raadplegen via:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics.pdf

In de privacyverklaring wordt per verwerking vermeld of het voornemen bestaat om de persoonsgegevens door te geven aan derde landen. Derde landen zijn alle landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) vallen. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarbij dient ook vermeld te worden of de Europese Commissie voor dat land een zogenoemd adequaatheidsbesluit heeft aangenomen. Onder meer voor Zwitserland (mits gebruik wordt gemaakt van het Privacy Shield) is een adequaatheidsbesluit aangenomen (voor de VS niet meer!). Een lijst van landen waarvoor een adequaatheidsbesluit is aangenomen is te vinden via de website van de Europese Commissie (link website).

Als geen adequaatheidsbesluit is aangenomen, dient vermeld te worden op welke wijze passende waarborgen zijn geïmplementeerd (zie voor meer informatie art. 13 lid 1 punt f in samenhang met artikelen 46, 47 en 49 AVG) en op welke wijze een kopie daarvan kan worden verkregen of deze kunnen worden geraadpleegd.

Mailblue (active campaign) is een bedrijf uit Amerika. Slaan jullie ook persoonsgegevens op via Mailblue, of verwerken jullie op een andere wijze persoonsgegevens via deze dienstverlener?